JobAngel Az álláskeresők védangyala

Áltudományos kiválasztási módszerek II.: grafológia

2015. január 19. 07:00
23 hozzászólás

Írtam régebben asztrológiáról, arcelemzésről, mint kiválasztásra elfogadhatatlan módszerekről. Szerencsére ezek nem túl elterjedtek, vannak viszont elterjedt téves, áltudományos módszerek.

Tekintettel arra, hogy a HR szakma által végzett kiválasztás szakmai alapja részben pszichológiára, mint „puha tudományra” épül, nagy veszély fenyegeti az áltudományok oldaláról. Azért, mert a személyiség feltérképezésével, megismerésével mindenféle ezoterikus szemlélet is próbálkozik a tudományon kívül, majd megpróbálja magát tudománynak mutatni.

Áltudományok "helye" a HR-ben

Ha elfogadjuk, hogy az új kolléga kiválasztása egy gazdasági döntés a cég vezetői részéről, akkor ebből következik, hogy itt nincs helye hókuszpókuszoknak, áltudományos elméleteknek, sarlatánkodásnak. Racionálisan kell dönteni, mindenki érdekében. Mivel a racionális döntések is bizonyulhatnak rossz döntésnek – információhiány, téves becslés miatt lesz rossz általában - , sokan hajlamosak „alternatív” módszereket bevetni kiválasztásra, főleg egy (több) rossz döntés után. Én inkább a rossznak bizonyult döntés utólagos elemzését tartanám jó megoldásnak a jövőre nézve, de az áltudományok azonnali sikert ígérnek, nem tanulságot. A gyors siker vonzóbb, mint szembesülni a hibás gondolatok mentén hozott hibás döntésekkel. Az áltudományok itt nyerésre állnak a racionalitással szemben.

A grafológia jogi környezete

Kétes értékűnek látom a grafológiai elemzést is kiválasztásra. Jó ötletnek tűnhet, hiszen az írásszakértésnek van egy igazságügyi ága, és a téves megítélés szerint, ha az igazságügyben elfogadják, akkor kiválasztásra is jónak kell lennie. Látnunk kell azonban a különbséget az igazságügyi írásszakértő tevékenysége és a kiválasztásra használt grafológiai elemzések között. Az igazságügyi írásszakértők olyan ügyekben készítenek szakvéleményt, amelyekben a kézírás készítőjét kell azonosítani, és az írás, aláírás valódiságát vagy hamisságát kell megállapítani. Személyiségről, szakmai alkalmasságról, lelki folyamatokról nem írnak elemzést, nem készítenek pszichológiai szakvéleményt íráskép alapján. Így a két tevékenység csak megnevezésében hasonlít egymásra, másban nem.

Az igazságügyi szakértők tevékenységét a 2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről szabályozza. E törvény 1. §-a (kiemelések tőlem):

1. § (1) Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (a továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.

Fontos különbség még az is, mit tehet meg a szakértő a tudomására jutott információkkal. Szintén a törvényből idézve:

„12. § (1) Az igazságügyi szakértőt a tevékenysége során tudomására jutott tényekre és adatokra nézve titoktartási kötelezettség terheli, az ügyre vonatkozó tényekről és adatokról csak az ügyben eljáró hatóság, továbbá törvényben meghatározott szerv (személy) részére nyújthat tájékoztatást

 

Van tehát jogi szabályozás, ami kiszámíthatóvá, számonkérhetővé teszi az igazságügyi írásszakértők tevékenységét is. Az igazságügyi írásszakértő munkája pedig alapvetően bizonyítás, amit alá kell támasztania szakmai érvekkel. A grafológusokat efféle megkötések nem érintik, nem bizonyítanak semmit, jogi szabályozás sem létezik rájuk. Ők feltételeznek dolgokat az íráskép alapján, aztán valami majd történik... pl. fizet az ügyfél.

A grafológia egy pszichológiai társtudomány?

A kiválasztásra ajánlott grafológiai elemzéseket kínálók pszichológiai szakszavakat, pszichológiai személyiségkategóriákat használnak, illetve sokszor hivatkoznak a pszichológiára, mint tudományágra. Sőt, a grafológiát a pszichológia társtudományaként marketingelik, ettől komoly szakértőnek tűnnek, hiszen egy laikus számára a pszichológia még akkor is misztikum, ha egyébként valós képzettségű szakember űzi e tevékenységet.

Egyértelmű, hogy egy pszichológus hozzáértően képes az emberek személyiségéről jellemzést készíteni, hiszen ez a hivatása, amiért sokat tanult. Már egy pszichológus alapképzésre sem könnyű bejutni, utána sok évig tanulni kell (a 6 féléves alapképzés aktuális tanterve pl. itt megtekinthető). Ez idő alatt elsajátítják a megfelelő készségeket és technikákat ehhez, módszertan gyakorlatokon vesznek részt, még némi közgazdaságtani és statisztikai ismeretekkel is találkoznak, így a kiválasztás két alapvető tényezője (emberi lélek működése és gazdaságosság) nem ismeretlen számukra. A pszichológus szakember eszköztárában pedig rajzelemzés, kézíráselemzés is megtalálható, az íráspszichológia egy létező terület a pszichológián belül, így grafológusaink hivatkozása a pszichológiára, mint tudományra relevánsnak tűnik laikusok számára.

A grafológusok kézírás alapján megállapítanak valamit, pszichológiát, vállalatgazdasági ismereteket talán sosem tanultan, akár csak OKJ-s végzettséggel. Ezekre a tanfolyamokra érettségivel lehetett jelentkezni, pályaalkalmassági vizsgálat nem kellett hozzá. Ezt az tanfolyamot elvégezve már szakértőnek hívhatják magukat… 2013-tól szerencsére ilyen képzés már nincs az OKJ-ban.

A grafológia, mint bizonyítottan kétes tudomány

Az arcelemzéssel ellentétben, erre próbáltak kísérletek végezni, és tudományos módszerekkel igazolni, hogy működő módszer lehet a személyiség megismerésére (nem munkaerő-kiválasztásra!). A kutatások arra az eredményre jutottak, hogy a grafológia fals eredményt ad, megbízhatatlan.Valid, tudományosan igazolt személyiségteszt alapján készített és egy grafológiai módszerekkel készített személyiségkép ugyanazokról az emberekről nem adtak azonos képet.

Néhány kutatási leírás:
http://psycnet.apa.org/psycinfo/2004-15381-001  "Thus, once again, despite attempts to use both psychometrically valid personality measures and reliably measured hand writing factors collected under non-self-conscious conditions there appears to be no robust relationship between graphology and personality."

Graphology and personality: Another failure to validate graphological analysis

Should We Write Off Graphology?

Graphology and personality: an empirical study on validity of handwriting analysis. "No evidence was found to validate the graphological method as a measure of personality."

Az így kiválasztott munkaerő beválási arányaiba, statisztikákba is megpróbáltam volna beleásni magam, de nincs olyan statisztika, ami megmutatná, hány embert milyen módszerrel választottak ki, és azok hogyan váltak be. Cégeken belül lehetnek ilyenek, ezek viszont nem nyilvánosak. Kiválasztási szakemberek véleményét kérve többnyire nem rajongtak a grafológiáért, de nyilván a mintám nem reprezentatív. Beszéltem olyan cégvezetővel is, aki kézzel írt CV alapján próbált embereket kiválasztani, de ő nem grafológiai elemzést végzett: "látni akartam, milyen munkát ad ki a kezéből". Beszéltünk arról, mennyibe kerül egy kézzel írt álláspályázati elküldése, erre nem is gondolt, mostmár érti, miért jelentkeztek kevesen.

A grafológiai kiválasztási "módszertana"

A kiválasztásra használt grafológia nem vizsgál mást, csakis a kézírást, mintha a személyiség egyetlen és tévedhetetlen kifejezője lenne. Grafológusok publikusan fellelhető szolgáltatási ajánlatai szerint - nem kiegészítő, feltáró eszközként használja a kézírást (így is kétes lenne a fenti kutatások ismeretében), hanem mint elsődleges értékelési hivatkozást, ráadásul egyéb szempontot, értékelési lehetőséget nem is tart szükségesnek, önmagában megmondja a tutit akár egy oldalnyi kézírásból. Több, neten fellelhető munkaerő-kiválasztásra vonatkozó grafológiai ajánlatot, szolgáltatásleírást áttanulmányoztam, valahogy a jelöltekkel való elbeszélgetés, találkozás egyáltalán nem szerepelt az általuk ajánlott kiválasztási módszerben, de még a módszerük kiválasztási folyamatba illeszkedéséről sem írtak. Azt viszont leírták, hogy írásmintából gyorselemeznek egyet vagy teljes személyiségkép(!) vizsgálatot kínálnak, igény szerint. Egy kiválasztásban járatlan cég vajon milyen igényeket tud támasztani? Azért akar szakértőt megbízni, hogy segítsen neki. Furcsaság, hogy még a grafológiai tanfolyamokhoz kiadott tananyagok is tárgyalják a kézírási mintavétel módszerének fontosságát, alapelvük, hogy egy minta nem elég ugyanattól a személytől. Azaz, aki kézzel írt CV-t kér, majd ez alapján elemez, még akkor is megszegi a grafológia alapelveit, ha elfogadnánk, hogy ez valós tudomány. Az áltudományban is kóklereknek számítanak így.

Ehhez képest érdemes tudni, hogy személyiségleírásra felelős pszichológus valószínűleg a jelölttel való több órányi beszélgetés, viselkedésfelmérő eszközök használata után vállalkozna csak – etikai normákat és törvényi szabályozásokat betartva pedig sosem adná ki a jelölt személyiségképének munkaalkalmasságot nem érintő, nem jellemző részét. A pszichológia a "teljes személyiségkép" kifejezést is képtelenségnek tartja: folyamatosan végeznek kutatásokat, de sosem lesz teljes. A "teljes személyiségkép" nem létezhet, mindig lesznek feltáratlan tényezők a pszichológiában is, más tudományokban is.

Személyiségi jogok?

Az álláskeresők személyiségi jogait taglalva egy grafológus honlapján találtam ezt (gondolom, megnyugtatásnak szánták):

(…) a grafológus szakértő csak olyan, az írásból megismerhető személyiségjegyekről nyilatkozhat amelyekre megbízást kap.

Azaz, amire megbízást kap, arról nyilatkozik. Na, ettől most megnyugodtam :/

 ------------------------

Hogy a grafológia tudománynak vagy áltudománynak tekintendő, nem tisztem eldönteni. A munkaerő-kiválasztásra viszont alkalmatlan. Ilyen irányú alkalmazása tekinthető áltudományos hókuszpókusznak, mind a fentiek miatt, mind azon egyszerű tény miatt, hogy a kézírás manapság egyre inkább háttérbe szorul: alig használjuk munkában, magánéletben, amikor mégis, akkor sem oldalnyi szövegeket írunk, max. nyomtatványt töltünk ki - nyomtatott nagybetűkkel! - , vagy aláírunk valamit. Ahol ma még "kézzel írt önéletrajzot" kérnek álláshirdetésben, nagyon lemaradtak a kiválasztás, mint szakterület témakörében, de legalábbis nincs igényük kompetencia-alapú kiválasztásra, ami bizonytalanságot kelt a cégről, és az általa kínált állásról.

Nem kétlem, hogy a kézírásból következtetni lehet aktuális lelkiállapotra, neurológiai betegségekre talán, viszont ezek nem személyiségjegyek, és nem jellemzik a kézírás tulajdonosát kompetenciaértékelési szempontok szerint.

 ------------------------

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném megköszönni a Szkeptikus Társaság tagjainak a Facebook-oldalukon e cikkhez nyújtott segítséget.

A "módszer" iránti ösztönös felháborodásomban ott is felvetettem a témát. A kommentelők által adott linkek, információk nagyban segítettek a további utánaolvasásban, és e cikk tartalmának összeállításában.

Köszönöm a segítséget!

A bejegyzés trackback címe:

https://jobangel.blog.hu/api/trackback/id/tr1006889951

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Hujber Tünde · http://egyszeruen.blog.hu 2015.01.19. 11:10:51

Teljesen egyetértek a cikkel. Nekem kétszer nézte meg grafológus az írásom, mindkettő egy sok évvel ezelőtti állásbörzén. Mindkettő megállapította, hogy nagy váltás előtt állok (na ja, az ember nem hobbiból megy állásbörzére), az egyik azt mondta, hogy abból, ahogy a "Tünde" T betűjét írom, arra lehet következtetni, hogy nem engedek a felülről jövő befolyásnak (szerintem ez igaz), a másik pedig a "z" betűmből arra következtetett, hogy talán orosz vagyok, mert cirill z-t írtam. Mondtam, hogy nem, csak tanultam oroszt, és mikor milyen hangulatom van, úgy írom a z-t. Ennyiben maradtunk. Más érdekesre nem emlékszem, de lehet, hogy csak azért, mert unalmas személyiség vagyok, és ezért nem volt mit mondaniuk. :)

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2015.01.19. 18:01:33

Sajnos a HR-es kiválasztási módszerek között nagyon sok az áltudományos módszer vagy az olyan régen cáfolt, féltudományos teszt, mint például a Briggs-Myers típuselmélet.

jobangel · http://jobangel.hu/blog 2015.01.19. 20:26:03

@Online Távmunkás: Az MBTI-vel is az a baj, hogy kicsit idejétmúlt, a II. VH idején fejlesztették ki, ha jól tudom. Pont az a baj vele, ami a CPI-teszttel: az 1940-es, 1950-es évek személyiségstandardjainak a mai világban nem lehet és főleg nem is kell megfelelni, mert mások az elvárások, a normák, az egyes tulajdonságok megítélése, és főleg az eredménye más lesz egy-egy viselkedésnek most, mint akkor.

Hujber Tünde · http://egyszeruen.blog.hu 2015.01.20. 09:39:30

Érdekes, hogy nekem pont az MBTI adott olyan eredményt, amivel még a leginkább egyet tudtam érteni.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2015.01.20. 13:57:09

@jobangel: Az MBTI-vel komolyabb gond, hogy nincs éles választóvonal, az emberek többsége a választóvonal közelében van, így elég komoly az esélye, hogy újratesztelésnél másik típus jön ki. Az is furcsa, hogy az introvertált-extrovertált eredmény nagymértékben befolyásolja két másik skála eredményét vagyis azok valószínűleg nem is önálló skálák. Egyébként az MBTI eredményességét alátámasztó kutatásokhoz a teszteket többnyire az MBTI-konferenciákon töltötték ki...

@Hujber Tünde: Mivel a típusok leírása általános és szinte csak pozitív dolgokat tartalmaz, az emberek hajlamosak a saját személyiségüknek megfelelőnek látni. Viszont amikor a 16 típusból kell a magadra illőt választani, akkor általában nem azt választják az emberek, amit a teszt mutat.

Hujber Tünde · http://egyszeruen.blog.hu 2015.01.20. 14:01:21

@Online Távmunkás: Én azt választottam, ami kijött. :) De az igaz, hogy nincsenek örök érvényű tesztek. Ezeket bizony legalább 10 évente kellene "újrakalibrálni". Nem is értem, miért nem röppent még rá erre a témára egy egész iparág.

hondamonda 2015.01.20. 15:50:25

Azonnal kifordulnek olyan helyrol ahova altudomanyos bullshit alapjan veszik fel az embereket. Az MBTI hatareset.

BelAmi 2015.01.20. 16:11:42

Szerintem a pszihológiai tesztek többsége is áltudományos bullshitt!

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2015.01.20. 16:44:17

@Hujber Tünde: Már ráröppent egy iparág, az MBTI tesztek sem ingyenesek és van még jónéhány fizetős teszt.

Fekete ló 2015.01.20. 17:21:04

A modern pszihológiai is meglehetősen kétes tudomány, mivel a tesztek indirekt kérdésekkel, egyfajta "önvallomásból" építkeznek. a grafológia ezzel szemben méréseken alapszik.
És nem csak i.ü.írás, hanem igazságügyi grafológus szakértők is vannak. A kézírás vizsgálata pedig csak a duktor beleegyezésével történhet, és valóban; "amire megbízást kap, csak arról nyilatkozik"

Rébusz 2015.01.20. 17:43:52

Nem értem, hogy a cikkben miért emlegetik a grafológiát áltudományként, hiszen az íráselemzés - ahogy egyébként a cikk helyesen írja - a pszichológus képzésben is helyet kap. Ezek szerint igenis lehet írásból jellemrajzot stb. készíteni. Nekem már volt szerencsém tökéletes grafológiai elemzéshez, amit nem pszichológus készített.

pacagánycsök 2015.01.20. 18:11:51

@BelAmi: na idefigyelj, én egyetemet végzett pszichológus vagyok (tényleg), és azt kell hogy mondjam, hogy a fenti légbőlkapott általánosításod a pszichológia egészére vonatkozóan................................. megállja a helyét.

Gyulimali 2015.01.20. 20:17:40

Mondjuk, én elvből nem adok le kézzel írt önéletrajzot.
Szinte látom magam előtt, ahogy körmölöm a 3 oldalas CV-t, szép vonalakkal, meg sormintával, majd enyhén megillatosítom a papírt, óvatosan összehajtom, borítékba teszem, és feladom postán. Mondjuk, nekem villamosmérnökként elég lenne úgy 5-öt feladni, de elképzelem, ahogy valami kevéssé kurrens szakmával valaki 2 hét alatt megír 200 CV-t. Az lehet csak az igazán fincsi kis móka...
És szerintem egy munkavállaló felvételénél a szakmai hozzáértésnek kell(ene) lennie az elsődleges szempontnak.
Persze, tudom, a fizetési igény az, de mégis, legyünk már ambíciózusak!

Mr. Közbiztonság Szilárd 2015.01.21. 00:59:19

Tökéletesen egyetértek a cikkben leírtakkal.
Annyival kiegészítve, hogy maga a pszichológia is áltudomány, a pszichológus sem tud több órás beszélgetés után sem valós képet kialakítani senkiről (legalábbis a véletlenszerű találgatásnál pontosabbat nem).
Bármennyire divatos is.

Mr. Közbiztonság Szilárd 2015.01.21. 01:05:32

@Fekete ló:
"a grafológia ezzel szemben méréseken alapszik"
Lófaszt. Humbug.

@Rébusz:
Ja, ahogy sok embernek volt szerencséje tökéletesen pontos horoszkópohoz.
Baromság mindkettő.

@Gyulimali:
Gondolj bele, milyen lehetett mondjuk 15 évvel ezelőtt, amikor a számítógép még nem volt túl elterjedt. A 25 évvel ezelőttről, amikor csak hébe-hóba volt, már beszélni sem merek.
Pedig önéletrajzot akkor is kértek.

Don Tejbegríz a féllábú matrac · http://konyvespolc.webnode.hu 2015.02.15. 15:52:48

Az ég óvja azt, akinek a kézírásomat kellene olvasnia, beleértve saját magamat is. Ettől még érdekes módon találtam munkát.

velizar 2015.02.26. 21:58:22

szerintem ezzel azért sikerült kapufát lőni. érdemes lett volna előtte megnézni az igazságügyi szakértői kamara oldalán található grafológusok szakmai kompetenciát, ez jelentősen szélesebb területet fed le, mint amennyit abból a bejegyzés elismerni hajlandó. nyilván vannak korlátok, és feltételek, amelyek között ezekre hagyatkozni lehet, pl. referenciák, és arról már érdemesebb vitatkozni, hogy ezek megvannak-e akkor, amikor ilyennel zsombítják az interjúzót.

jobangel · http://jobangel.hu/blog 2015.02.27. 10:05:58

@velizar: Az igazságügyi szakértők szakmai kompetenciái itt nem számítanak, hiszen akik a HR-eseket bombázzák ajánlataikkal, nem igazságügyi írásszakértők, sima kuruzslók. Ha igazságügyi írásszakértők lennének, akkor sem lenne értelme a kézírást kiválasztási kritériumként alkalmazni, a posztban leírtak miatt.

Az álláskereső szempontjából nézve ez egy káros gyakorlat: a kézírásos álláspályázat elkészítése, elküldése drága, és ha ezek utána mindenféle kétséges elvek szerint egy kókler találomra kiválaszt a jelentkezők közül néhány embert, akkor hiába minden: jó szaktudás, jó önéletrajz, beletett pénz. Ez utóbbi fáj legjobban egy munkanélküli álláskeresőnek...

velizar 2015.02.27. 13:39:35

@jobangel: világos, csak a posztban nem ez szerepel, és én sem erre írtam, amit, hanem:
"Az igazságügyi írásszakértők olyan ügyekben készítenek szakvéleményt, amelyekben a kézírás készítőjét kell azonosítani, és az írás, aláírás valódiságát vagy hamisságát kell megállapítani. Személyiségről, szakmai alkalmasságról, lelki folyamatokról nem írnak elemzést, nem készítenek pszichológiai szakvéleményt íráskép alapján."
közben pedig, megnézve, az itt találtak kompetenciáit, nagyon is.
miszk.hu/kereses/tartalom/grafol%C3%B3gia

GaborV 2018.07.12. 15:33:40

Röviden: tudományosan bizonyított, hogy a grafológia alkalmatlan a személyiségjegyek leírására

A grafológia állításait azonban sosem sikerült bizonyítani, sőt a gyakorlati tesztek alapján eredményei félrevezetőek és semmilyen reális képet nem nyújtanak az egyén személyiségéről, vagy képességiről. A tényleges személyiséganalízis eredményeihez képes csak esetlegesen nyújt releváns információt az egyénről, akkor is legfeljebb a nemre és korra lehet következtetni biztonsággal. A tudományos igényességgel végzett eredmények alapján a grafológia alkalmatlan a személyiség leírására. Ennek fényében számos kutató szerint a munkaerő kiválasztására, a tudatos vagy tudat alatti jellemzők értékelésére és ezek miatt terápiás és tanácsadási célra való felhasználása minden alapot nélkülöző áltudomány

Az iskolai oktatási módszerek, a tanulmányút, vagy egy kézsérülés, diszlexia, stb. is jobban befolyásolja az írást, mint bármilyen tudatos, vagy tudat alatti pszichológiai sajátosság. Ugyanakkor az eredmények meggyőzik az egyént és a vizsgálót, hogy ő olyan, amit az eredmény mutatnak akkor is ha az hibás és ez önbeteljesítő jóslattá válhat. nnek fényében egyre több országban, így Magyarországon sem fogadja el a bírói gyakorlat bizonyítékként

A kézírásból következtetni lehet az aktuális lelkiállapotra, néhány neurológiai betegségre, viszont ezek nem személyiségjegyek, semmikép utalnak az ember kompetenciaértékelési szempontok szerint fontos tulajdonságaira.
süti beállítások módosítása